//
A
A+
A++
A
A

Oto kilka informacji, które przydadzą się Państwu podczas pobytu na naszym terenie.

Wjeżdżając na teren gminy Mielnik i Nurzec Stacja, przebywacie Państwo w rejonie służbowej odpowiedzialności  Placówki Straży Granicznej w Mielniku, której zasięg działania obejmuje poza ww gminami obszar powiatu siemiatyckiego i która ochrania odcinek granicy państwowej  z Republiką Białorusi. Wjeżdżając na nasz teren zauważycie Państwo przy głównych drogach tablice informacyjne   z napisem „STREFA NADGRANICZNA”.

znak -strefa nadgraniczna

„Strefa Nadgraniczna” – to obszar  gmin przyległych do granicy państwowej,  a na odcinku morskim - do brzegu morskiego. Jeżeli szerokość strefy nadgranicznej nie osiąga 15 km, włącza się do strefy nadgranicznej obszar gmin bezpośrednio sąsiadujących z gminami przyległymi do granicy państwowej lub brzegu morskiego.

Poruszając się po „Strefie nadgranicznej” możecie Państwo napotkać umundurowanych funkcjonariuszy stojących przy oznakowanym samochodzie, motocyklu lub poruszających się pieszo dających sygnał do zatrzymania. Wówczas należy:

  • zatrzymać pojazd, wyłączyć silnik, kluczyki wyjąć ze stacyjki i położyć na podszybiu samochodu,
  • na żądanie funkcjonariusza okazać: prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu i potwierdzenie opłacenia  składki OC, dokument tożsamości (w tym i pasażerowie),
  • podać cel lub charakter pobytu strefie nadgranicznej czy w pobliżu granicy państwowej.

Szanowni Państwo – możecie się również spotkać z funkcjonariuszami nieumundurowanymi (w ubiorze cywilnym) wykonującym czynności służbowe. Taki funkcjonariusz przed przystąpieniem do czynności służbowych okaże Państwu legitymację służbową, przedstawi się ze stopnia, imienia i nazwiska oraz poda z jakiej jest granicznej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej. Wówczas na żądanie funkcjonariusza należy okazać: prawo jazdy (osoba kierująca pojazdem), dokument tożsamości (w tym i pasażerowie), dowód rejestracyjny pojazdu, potwierdzenie opłacenia składki OC, jak też podać cel lub charakter pobytu w pobliżu granicy państwowej czy strefie nadgranicznej.

Ponadto funkcjonariusze Straży Granicznej są również uprawnieni do kontroli stanu technicznego pojazdu oraz jego wyposażenia (np. gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, fotelik dla dziecka) - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30.12.2002r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. Nr 144 z dnia 31.01.2003r.).

Natomiast przebywając w rejonie granicy państwowej musicie Państwo wiedzieć, że:

„GRANICA PAŃSTWA” to powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną, oddzielająca terytorium państwa polskiego od terytoriów innych państw i od pełnego morza. Granica państwowa rozgranicza również przestrzeń powietrzną, wody i wnętrze ziemi.

Granica oznakowana jest słupami granicznymi -  polskim i białoruskim, usytuowanymi wzdłuż granicy w odległości kilkuset metrów, a linię granicy państwowej wytycza umiejscowiony po miedzy tymi słupami tzw. „monolit”.

slup

O pobycie w rejonie granicy państwowej informować będzie Państwa tablica informacyjna z napisem „GRANICA PAŃSTWA PRZEKRACZANIE ZABRONIONE”.

granica-panstwa

Linię granicy państwowej poprzedza „Pas Drogi Granicznej” - o szerokości 15 metrów, licząc w głąb kraju od linii granicy państwowej lub od brzegu wód granicznych albo brzegu morskiego i oznakowany również tablicą informacyjną z napisem „PAS DROGI GRANICZNEJ WEJŚCIE ZABRONIONE”

pas drogi granicznej

Musicie państwo wiedzieć, że na terenie służbowej odpowiedzialności placówki tj. obszarze Gminy Mielnik i Gminy Nurzec Stacja obowiązuje całkowity zakaz przebywania na pasie drogi granicznej wprowadzony Rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego.

Niezastosowanie się do zakazu wejścia na pas drogi granicznej jest wykroczeniem z art. 54 kodeksu wykroczeń, za które grozi kara grzywny do 500 zł.

Natomiast przekroczenie granicy państwowej w miejscach niedozwolonych (tj. poza przejściem granicznym) jest naruszeniem prawa zagrożone sankcją kary grzywny - art. 49a. § 1, § 2 kodeksu wykroczeń – do 500 PLN.

Nie wolno również:

  • niszczyć, uszkadzać, usuwać znaków i urządzeń granicznych,
  • bezpośrednio komunikować się przez granicę państwową oraz przerzucaći przejmować przez linię graniczną jakiekolwiek przedmioty
  • rozpalanie ognisk w bliskim sąsiedztwie granicy państwowej,

Nie stosowanie się do powyższego może skutkować naganą, karą grzywny, ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności do lat 2 (art. 277 kodeksu karnego i art. 54 kodeksu wykroczeń).

Osoby, które przybywają do strefy nadgranicznej w celu uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb muszą pamiętać o przepisach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w  sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb , a przedewszystkim, że:

  • prawianie turystyki, sportu i połowu ryb z wykorzystaniem sprzętu pływającego w strefie nadgranicznej na wodach granicznych może odbywać się do granicy państwowej tylko w porze dziennej, zaczynającej się pół godziny po wschodzie słońca, a kończącej się pół godziny przed zachodem słońca, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej,
  • zamiar wykonywania polowania w strefie nadgranicznej na obszarze gmin przyległych do granicy państwowej,

podlega zgłoszeniu właściwemu komendantowi placówki Straży Granicznej.

Zgłoszenie o zamiarze wykonywania czynności o których mowa w strefie nadgranicznej -  zgodnie Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - ma obowiązek osoba fizyczna, a w przypadku imprez zorganizowanych - jej organizator, nie później niż na 2 godziny przed rozpoczęciem planowanych czynności lub imprezy.

W razie wystąpienia jakichkolwiek trudności, problemów związanych z pobytem Państwa w strefie nadgranicznej, lub w celu uzyskania informacji o zasadach obowiązujących w rejonie przygranicznym możecie państwo zgłosić się do funkcjonariusza Straży Granicznej napotkanego w terenie, jak również do Placówki Straży Granicznej w Mielniku.  

Natomiast gdy Państwo jesteście świadkami przestępstwa, wykroczenia oraz  zauważenia osób podejrzanych, prosimy o niezwłoczny kontakt również z patrolem Straży Granicznej lub telefonicznie z Placówką Straży Granicznej w Mielniku.

 

Dane kontaktowe Placówki Straży Granicznej w Mielniku

 

Kontakt

Budynek Urzędu Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 77 003, 85 65 65 861

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

E-mail: gmina@mielnik.com.pl

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Mielnik

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

E-mail: it@mielnik.com.pl

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk